Τα Νέα μας

Για ανακαίνιση σπιτιού χρειάζεται άδεια

Για ανακαίνιση σπιτιού χρειάζεται άδεια;

Η  ανακαίνιση του σπιτιού  είναι μια διαδικασία η οποία έχει ιδιαίτερες συνθήκες και δεδομένα, τα οποία μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Ένα από τα σημαντικότερα είναι υποχρέωσης έκδοσης άδειας, για εσωτερικές διαρρυθμίσεις ή μη.

Πότε απαιτείται άδεια για ανακαίνιση σπιτιού από την πολεοδομία;

1. Η άδεια θεωρείται απαραίτητη γενικά για τροποποιήσεις σε εσωτερικές τοιχοποιίες αλλά και σε αλλαγές στην εξωτερική όψη του ακινήτου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για κάθε εργασία που χρειάζεται τοποθέτηση σκαλωσιάς, είναι απαραίτητη η άδεια. Ακόμη το ίδιο ισχύει και για το γκρέμισμα οποιουδήποτε τοίχου καθώς επίσης είναι βέβαιο πως χρειάζεται άδεια, για μεγάλες εξωτερικές εργασίες, όπως τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης και εγκατάσταση συστήματος αυτόνομης θέρμανσης.

Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:

• Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων
επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,
• Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012,
• Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
• Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
• Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,
• Συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
• Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,
• Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,
• Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
• Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
• Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

• Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας,
• Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,
• Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
• Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,
• Διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του
ακάλυπτου χώρου,
• Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του
ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,
• Κατασκευές εντός οικοπέδου – γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,
• Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι Απαιτείται άδεια, είτε μικρής κλίμακας είτε κανονική όταν:
• Γίνεται τροποποίηση ή μεταφορά υδραυλικών εγκαταστάσεων
• Γίνεται τροποποίηση και μεταφορά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αλλαγή πίνακα
• Αλλαγή διαρρύθμισης εσωτερικού χώρου, με γκρεμίσματα και χτισίματα τοίχων.
• Τοποθέτηση κλιματιστικού ή άλλων σωμάτων. (μικρής κλίμακας)
• Τοποθέτηση τέντας (μικρής κλίμακας)

Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, εγκεκριμένο αντίγραφο της κάτοψης του διαμερίσματος, νέα σχέδια κάτοψης με τεχνική έκθεση.
Όποια άδεια και αν χρειάζεστε, πρέπει να γίνει έναρξη εργασιών στο ΙΚΑ, δημοτική άδεια για κάδο, και εννοείται λάβετε υπόψη την αμοιβή μηχανικού για τη μελέτη. Οι διατάξεις αλλάζουν διαρκώς και δυστυχώς μπορεί μια άδεια μικρής κλίμακας ή απλές αλλαγές και συντηρήσεις να χρειάζονται επιπλέον εγκρίσεις.

Σχετικά άρθρα
VT31 Ανακαινίσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ