Τα Νέα μας

Τι είναι η ανακαίνιση

Τι είναι η ανακαίνιση;

Ετυμολογικά σημαίνει “ ἀνά και καινός “ (ο καινούργιος), δηλαδή το να ξανακάνεις κάτι σαν καινούργιο, η ανανέωση ενός χώρου με οικοδομικές εργασίες επισκευής, συντήρησης ή και κατασκευής.

Η ανακαίνιση της κατοικίας σας στην πραγματικότητα, είναι μια ιδανική ευκαιρία για ανανέωση και εκμοντερνισμό του χώρου αλλά και μια επενδυτική ενέργεια που αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας του σπιτιού μέσα από την διαδικασίας της εκμετάλλευσης.

Η πρώτη μεγάλη απόφαση που θα κληθείτε να λάβετε αφού επιλέξετε να ανακαινίσετε το σπίτι σας, είναι αν θα προχωρήσετε σε μερική ή ριζική αλλαγή του χώρου. Πρόκειται φυσικά για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, η οποία κατά βάση στηρίζεται σε τέσσερα στοιχεία: την παλαιότητα και την τρέχουσα κατάσταση του σπιτιού, τα χρήματα που επιθυμείτε να επενδύσετε, το χρονικό διάστημα που έχετε στη διάθεση σας, αλλά και την χρήση για την οποία το προορίζετε.

Πρώτη λοιπόν και βασικότερη παράμετρος που οφείλετε να λάβετε υπόψη είναι η παλαιότητα του χώρου σας. Όταν υπάρχουν φθορές σε περισσότερα δωμάτια, προβλήματα στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, και γενικότερα το οίκημα έχει ανάγκη συντήρησης και εκσυγχρονισμού, τότε η ολική ανακαίνιση σπιτιού πέρα από θεμιτή είναι συνήθως και απαραίτητη.

Από την άλλη, αν οι φθορές εντοπίζονται σε μεμονωμένα σημεία, η μερική ανακαίνιση είναι αρκετή για να αναβαθμίσει την αξία της κατοικίας σας. Η μερική ανακαίνιση εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ανακαίνιση μπάνιου και την ανακαίνιση κουζίνας, δύο χώρους που αν και απολύτως λειτουργικοί είναι συνήθως και οι πιο παραμελημένοι σε σπίτια προηγούμενων δεκαετιών.

Εξίσου κρίσιμη προϋπόθεση για τη λήψη της απόφασης ανακαίνισης είναι και το διαθέσιμο χρηματικό ποσό. Αναμφισβήτητα στη διάρκεια μιας αλλαγής – ανεξαρτήτως της έκτασης της – είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα που μπορεί να αυξήσουν το κόστος, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως μεταξύ των δύο επιλογών υπάρχει οικονομική απόκλιση. Η μερική ανακαίνιση έχει σαφώς πιο περιορισμένα έξοδα από τη στιγμή που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους χώρους και εργασίες, σε αντίθεση με την ολική ανακαίνιση όπου το εύρος των αλλαγών αυξάνει και τις οικονομικές απαιτήσεις.

Ένα ακόμη σημαντικό κριτήριο που θα πρέπει να εξετάσετε είναι και το χρονικό διάστημα που απαιτεί μια ανακαίνιση για την ολοκλήρωση της. Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που ενδεχομένως σας αναγκάσουν να τροποποιήσετε το πρόγραμμα σας, αλλά είναι φανερό πως η μερική ανακαίνιση συνήθως ολοκληρώνεται πιο άμεσα από μια ριζική ανανέωση.

Τέλος, μια απόφαση και ίσως η πιο σημαντική είναι η μετέπειτα χρήση του ακινήτου. Ένα ακίνητο που προορίζεται για κατοικία και συνεπώς αναβάθμιση της καθημερινότητάς μας αντιμετωπίζεται διαφορετικά, προσπαθώντας να δώσουμε τα δεδομένα που μπορούν να το χαρακτηρίζουν και ακόμη να ξοδευτούν και λίγα χρήματα παραπάνω. Από την άλλη, ένα ακίνητο που προορίζεται για εκμετάλλευση θέλουμε να έχει χώρους αλλά \ταυτόχρονα δεν χρειάζεται να επενδύσουμε σε ακριβά υλικά, καθώς η χρήση του θα γίνεται ως επι το πλείστων από ανθρώπους που δεν θα το υπολογίζουν όπως ένας ιδιοκτήτης.

Όποια και να είναι η απόφαση σας, αυτό που έχει προτεραιότητα είναι να εντοπίσετε τις πραγματικές ανάγκες του σπιτιού και να επενδύσετε σε εργασίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή και άνετη διαβίωση σας σε αυτό.

Σχετικά άρθρα
VT31 Ανακαινίσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ